Krnjevo, trgovački centar i crkva sv. Nikole

Trgovački centar i crkva sv. Nikole na Krnjevu

Trgovački centar i crkva sv. Nikole na Krnjevu