Sv. Leopold Mandić u Rijeci

12. svibnja 2013.

Sv. Leopold Mandić, portret u vlasništvu Maksimilijana Maksa Peča
Sv. Leopold Mandić, portret u vlasništvu Maksimilijana Maksa Peča

Spomendan je sv. Leopolda Bogdana Mandića (Herceg-Novi, Boka Kotorska, 12. svibnja 1866. – Padova, 30. srpnja 1942). Ovaj svetac Katoličke Crkve, kapucinski redovnik, bio je povezan s Kapucinskim samostanom na Žabici. U Rijeci je boravio krako, svega 28 dana, tijekom 1923. godine – od 16. listopada do 11. studenoga – kao hrvatski ispovjednik u gradu koji je tada bio pod talijanskom vlašću.

Bogdan Mandić pohađao je sjemenište u talijanskim Udinama. Za svećenika je bio zaređen 20. rujna 1890, a djelovao je uglavnom u Padovi od 1918. do smrti. Papa Pavao VI. proglašava ga blaženim 1976. godine, a 1983. papa Ivan Pavao II. uzdiže ga na čast svetosti. Spomendan mu je 12. svibnja.

Maksimilijan Maks Peč, uskoro stogodišnjak, živa enciklopedija Sušaka i Rijeke, priča o svojem rođaku sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. (Goran Moravček)

[embedplusvideo height=”418″ width=”695″ standard=”http://www.youtube.com/v/MRqmEWQkByo?fs=1″ vars=”ytid=MRqmEWQkByo&width=695&height=418&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8058″ /]