Bakar na crtežu Antuna Matije Weissa

Bakar uoči Velikog potresa 1750.

Bakar na crtežu Antuna Matije Weissa, graditelja Karoline, uoči Velikog potresa 1750. godine