martinscica-kostrena-lazaret

Martinšćica 1927. godine

Martinšćica 1927. godine