robic_kapela_ivan_od_boga

Kapela u Ičićima

Kuća Ive i Marte Robić u Ičićima preuređena u crkvu posvećenu sv. Ivanu od Boga