Karolinska cesta: Most preko rijeke Dobre kod Vrbovskog

Karolinska cesta: Most preko rijeke Dobre kod Vrbovskog

Karolinska cesta: Most preko rijeke Dobre kod Vrbovskog