Kapela sv. Ane

Kapela sv. Ane

Oltar u kapeli sv. Ane iznad kojeg je napisana 1442. godina