Akademik Petar Strčić, Maks Peč, Ivo Paškvan

Peč i Paškvan

Akademik Petar Strčić (sjedi), Maks Peč i Ivo Paškvan na predstavljanju knjige Martinšćica u srcu u svibnju 2012. u Kostreni sv. Luciji