Pod Kaštelom u Starom gradu pronađene žitnice

Pod Kaštelom u Starom gradu

Pod kaštelom u riječkom Starom gradu