Zborna crkva Uznesenja Marijina u riječkom Starom gradu

Kosi toranj