Velika sinagoga u Rijeci

Velika sinagoga

Velika sinagoga u Rijeci bila je sagrađena 1903. godine, a srušena 1948.