Rimski zid na Kozali

Rimski zid na Kozali

Na Liburnijskom limesu na Kozali dozidan je nedavno zidić za baraku