Rimski limes na Kalvariji

Limes na kalvariji

Ostaci rimeskog zida, limesa, na riječkoj Kalvariji