Rimski zid na Kalvariji

rimski zid

Ostaci rimskog zida, limesa, na Kalvariji u Rijeci