Rijeka tridesetih godina 18. stoljeća

Rijeka uoči potresa 1750

Rijeka na crtežu Antuna Matije Weissa, graditelja Karolinske ceste otvorene za promet 1728. godine