martinscica-kostrena-lazaret-skver-fluminensia

Plaža Veli pesak u Martinšćici

Martinšćica 1918. godine ili ranije: Plaža Veli pesak