Kuća Knežić u Starom gradu

Kuća Knežić

Od kuće Knežić sačuvan je kameni portal s imenom Gašpara knežića i 1588. godinom