kruzic_petar_trsat_kapela_svetog_nikole_raimond_poincare

Kapela sv. Nikole iz Poincareova albuma

Raymond Poincaré, premijer i francuski predsjednik putujući početkom 20. stoljeća našim krajevima, boravio je i na Trsatu. Ova je snimka kapele sv. Nikole na Kružićevim stubama iz njegovog albuma.