Rijeka 1919.

Rijeka 1919. godine. Palača Modello

Rijeka 1919. godine. Palača Modello