Rimski principij u Starom gradu u Rijeci

Principij u Starom gradu

Idejna rekonstrukcija rimskog vojnog stožera – Principija – u riječkom Starom gradu