Gradnja mosta preko Rječine 1945.

Drveni most preko Rječine

Drveni most preko Rječine podignut je za svega jedan dan 4./5. svibnja 1945. prema zamisli Maksa Peča (u sredini slike sa šesirom na glavi). Tim su mostom privremeno povezani Sušak i Rijeka kod Kontinentala