Suhozid

Suhozid

Vještinu gradnje suhozida baštinili smo od Liburna