Crkve na Kozali

Crkva na kozali

U blizini crkve na Kozali bila je izgrađena zgrada sjedišta mjesne fašističke organizacije