Portret Karoline Belinić – Karoline Riječke

Portret Karoline Riječke

Karolina Belinić, Karolina Riječka navodno je spasila Rijeku od bijesa britanskog amirala Thomasa Francisa Fremantlea koji je 3. srpnja 1813. istjerivao Francuze iz grada