Slobodna Država Rijeka

Piše: Goran Moravček

Slobodna Država Rijeka osnovana je 1920. godine, a njezin izabrani predsjednik dr. Riccardo Zanella, vođa autonomista, rođen je u Rijeci 27. lipnja 1875. godine. Nakon politički burnoga života umro je 1959. godine.

Postojanje Slobodne Države Rijeke bilo je omogućeno 1920. godine temeljem Rapallskog ugovora, potpisanog 12. studenoga 1920. godine između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS. Prethodio je tome memorandum na Mirovnoj konferenciji u Parizu, donijet 9. prosinca 1919. godine, u kojem je zaključeno da Slobodna Država Rijeka mora biti kontrolom Lige naroda. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu Riječke Države, održanim 24. travnja 1921. godine,  pobijedila je Zanellina autonomistička stranka. Dr. Riccardo Zanella, koji je propagirao maksimu Rijeka Riječanima, izborio je 57, a talijanski aneksionisti predvođeni dr. Antoniom Grossichem 19 mjesta u riječkom Parlamentu.

Poslije burnih zbivanja Zanella je izabran za predsjednika Riječke Države 5. listopada 1921. godine. Nakon fašističkog državnog udara u ožujku 1922. godine morao odstupiti i pobjeći iz Rijeke. Riječka Država nije imala prilike stvarno zaživjeti, a prestajala je postojati talijanskom aneksijom Rijeke u siječnju 1924. godine. Tada je ukinuta i riječka autonomija (Corpus separatum) uspostavljena u odnosu na okolne države 1779. godine u doba carice Marije Terezije. Bilo je pokušaja da se nakon Drugoga svjetskog rata obnovi Slobodna Riječka Država te je Zalella sudjelovao i u radu Mirovne konferencije u Parizu. Međutim, u veljači 1947. godine Rijeka je i formalno priključena novoj jugoslavenskoj državi temeljem Mirovnog ugovora potpisanog između Italije i Jugoslavije.

6 Replies to “Slobodna Država Rijeka”

  1. I run a vape shop website directory and we have had a listing from a vape shop in the United States that also advertises CBD items. A Month afterwards, PayPal has contacted use to say that our account has been limited and have asked us to take out PayPal as a payment method from our vape store submission site. We do not sell CBD goods like CBD oil. We solely provide advertising and marketing professional services to CBD firms. I have taken a look at Holland & Barrett– the UK’s Top Wellness Merchant and if you take a good peek, you will witness that they promote a rather wide-ranging variety of CBD items, primarily CBD oil and they also happen to take PayPal as a settlement solution. It emerges that PayPal is applying double standards to different firms. Due to this restriction, I can no longer accept PayPal on my CBD-related site. This has constricted my payment choices and now, I am intensely reliant on Cryptocurrency payments and straightforward bank transfers. I have spoken to a lawyer from a Magic Circle law office in London and they stated that what PayPal is undertaking is entirely unlawful and inequitable as it ought to be applying an uniform standard to all companies. I am yet to get in touch with a different lawyer from a US law office in The city of london to see what PayPal’s legal position is in the USA. For the time being, I would be extremely appreciative if anyone here at targetdomain could offer me with different payment processors/merchants that deal with CBD companies.

  2. What a great read – I’ll be sharing with my co-workers. This is appreciated!

Leave a Reply

Your email address will not be published.