Rijeka, gradski Municipij, samostan i crkva sv. Jeronima

Municipij, samostan i crkva sv. Jeronima

Municipij, samostan i crkva sv. Jeronima preuređeni su 1873. prema zamisli arhitekta Filiberta Bazariga u doba gradonačelnika Giovannia Ciotte.