Rimski zid na Kozali

Rimski zid na Kozali

Ostaci rimskog zida, limesa, na Kozali u Rijeci u Ulici Ante Kovačića