Rodna kuća Rikarda Katalinića Jeretova

Spomen ploča na rodnoj kući Rikarda Katalinića Jeretova u Voloskom

Spomen ploča na rodnoj kući Rikarda Katalinića Jeretova u Voloskom