Hidrokrilac Vihor

Hidrokrilac Vihor u riječkoj luci na fotografiji iz Novog lista

Hidrokrilac Vihor u riječkoj luci na fotografiji iz Novog lista