valvasor_rijeka_obojana_grafika_1689_godina

Rijeka 1689. godine

Obojan prikaz Rijeke iz 1689. godine, izvorno objavljen u djelu “Slava vojvodine Kranjske” J.V. Valvasora, rad je gravera Andreasa Trosta