Pokaznica iz župne crkve sv. Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom

Pokaznica iz župne crkve sv. Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom

Pokaznica iz župne crkve sv. Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom