Mozaik

Podni mozaik ranokršćanske bazilike u Starom gradu