mihanovic_himna_rijeka_stara_guvernerova_palaca

Stara guvernerova palača

Himna Lijepa Naša napisana je u Staroj guvernerovoj palači u Rijeci