Lipa pamti pod uplivom ideologije

Manifetacija Lipa pamti bila je i ostala pod snažnim uplivom ideologije

Manifetacija Lipa pamti bila je i ostala pod snažnim uplivom ideologije