Žitnice u Starom gradu

Žitnice pronađene Pod kaštelom prilikom kopanja temelja za novu kuću u tzv. Starom gradu

Žitnice pronađene Pod kaštelom prilikom kopanja temelja za novu kuću u tzv. Starom gradu