Knjige i druge sitnice

Knjige i druge sitnice u online trgovini na Facebooku!

  1. Svetište Majke Božje na Trsatu, monografija (Rijeka, 2020.) – 100,00 kn
  2. Rijeka između mita i prešućene povijesti (Rijeka, 2018.) – 100,00 kn
  3. Fiume/Rijeka, la storia taciuta: D’Annunzio, Tito, l’esodo (Fiume/Rijeka, 2019.) – 100,00 kn