kruzic_petar_reljef_bakar_zvonimir_kamenar_trsat_kapela_svetog_nikole_mala

Patar Kružić

Patara Kružića prikazao je akad. kipar Zvonimir Kamenar na reljefu u kapeli sv. Nikole uz Ttrsatske stube, podignutoj 1531. godine