Nacrt Adamićevog kazališta

Nacrt Adamićevog kazališta

Nacrt Adamićevog kazališta u Rijeci otvorenog 3. listopada 1805. godine